Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLARSATICI

Ticari Ünvanı : ALİBABA MÜCEVHERAT TAŞ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Adresi : TAHTAKALE MAH. SABUNCUHANI SK. NO:10/101 FATİH/ İSTANBUL 
Telefon : +90 212 519 90 93
Satıcı Mersis No : 
Satıcı E-Posta Adresi : iletisim@alibabadogaltas.com.tr
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : "MNG" yada "Yurtiçi Kargo" 


ALICI

Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu
Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' den kaynaklanan yükümlülük ve
sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin
konusunu; Alıcı'nın, Alibaba Mücevherat Taş San. ve Tic. Ltd. Şti. ait
www.alibabadogaltas.com.tr alanadlı web sitesinden, Satıcı'ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına
yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanması oluşturur.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve

FİYATI (KDV DAHİL)

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli
olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

Teslim Şartları: 

Satın alınan ürün stoklarda mevcut ise Alıcı tarafından Mal/Hizmet'inin sipariş edilmesini takiben 3 iş günü içinde
Alıcı tarafından seçilen kargoya teslim edilecek, satın alınan ürün  stoklarda mevcut değilse Alıcı tarafından
beyan edilen iletişim numaralarından (beyan edilen geçersiz bilgilerden Alıcı sorumludur) Alıcıya bildirilerek
ürün temin süreci bildirilecek, Alıcı isterse ürün temin edildikten sonra kargolanacak yada Alıcının siparişi iptali halinde
tahsil edilen ürün bedeli alıcıya 1 ila 7 iş günü içinde iade edilecektir. 


MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın
Satıcı'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve
belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.


MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
Malın teslimatı; Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden
sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine
getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, Alıcı tarafından
Mal/Hizmet'in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir
nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında
iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim
alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı
sorumludur.


MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı
ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim
bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme'yi
ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin
akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet'e
ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı
bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu
Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış
vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk
tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal
hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve
hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı'ya
ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün
içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.


MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, Faturası ile birlikte,
eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile
Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise,
durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.
Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.


MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün
içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye
ilişkin sair bildirimler Satıcı'ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile
gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat
hükümlerine ve Websitesi'ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde
bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir.

b)
Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart
aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak
iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya
ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya
ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi
ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı
önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi
ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı
sorumlu değildir.


MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde
olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın, gümüş, mücevher kategorisindeki ürünler)

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda tüketiciye özel hazırlanan,
niteliği ve işçiliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
mallara ilişkin sözleşmelerde

e) Tüketici teslim aldıktan sonra, kırılan, bozulan veya tamir gerektiren mallar da

f)  Tüketici tarafından teslim alındıktan sonra güneş ışığı, asit, temizlik maddesi yada  farklı kimyasallara maruz
kaldığında doğası geregi renk değiştiren veya deformasyona uğrayan ürünlerde

g) Kullanımına bağlı olarak yıpranma payı olan  ürünlerde (Ör.: Tuzlambası elektirik aksamı veya ampülü ve
bunun gibi yan ürün eklentilerinde üretici firma olmadığımızdan)

Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı
kullanılamayacaktır.


MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan
edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu
yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve
üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.


MADDE 11 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu
gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair
uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.


MADDE 12 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi
bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve
bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;
doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı
Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.


MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan
zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek
ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında
tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil
edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 14 - YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, satın alma işlemi
gerçekleştiği tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve
yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

SATICI                                                                                ALICI

ALİBABA MÜCEVHERAT TAŞ.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.